Anabola steroider

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

Anabola steroider är dopingklassade preparat som har en muskeluppbyggande effekt men även än androgen (förmanligande) effekt. Anabola steroider används även medicinskt vid exempelvis vissa blodsjukdomar eller vid benskörhet hos äldre kvinnor. Användandet av anabola steroider är dock som mest förekommande som doping.

Anabola steroider finns i tablettform samt som kapslar och ampuller, men kan även injiceras. Den vanligaste varianten på den illegala marknaden i tablettform är metandienon, som finns antingen som vita runda eller rosa femkantiga tabletter. Dessa förekommer ibland i ryska förpackningar, varför de fått smeknamnet ”ryssfemmor”. När anabola steroider injiceras rör det sig oftast om nandrolone decanoate.

De anabola steroidernas effekt styrs till stor del av faktorer som tid, volym samt arvsanlag. Generellt har anabola steroider en positiv effekt på de kortsiktiga prestationerna, men med det följer en rad biverkningar. Bland annat så sägs aggressivitet och viktuppgång vara några av de negativa effekterna med anabola steroider.
För den som gör ett uppehåll i sitt bruk av anabola steroider är det inte ovanligt att han eller hon drabbas av depressioner, ångest och sömnsvårigheter.

Undersökningar har visat samband mellan självmordsfrekvens och användande av anabola steroider. Preparatet är även vanligt förekommande i kriminella sammanhang. Fysiskt så kan den som använder sig av anabola steroider drabbas av svår acne. Män kan utveckla kvinnoliknande bröst, och ibland till och med producera mjölk, som en följd av sitt användande av anabola steroider. Dessutom kan genitalierna utseende hos både män och kvinnor påverkas, och män som använder sig av anabola steroider sägs riskera impotens. Ej färdigvuxna tonåringar som använder anabola steroider riskerar att stanna i växten. Vanliga biverkningar för kvinnor är förmanligade drag, såsom skäggväxt, sänkt tonläge samt även menstruationsstörningar. Anabola steroider höjer också halten blodfett vilket i sin tur kan leda till sämre cirkulation och hjärt- och kärlsjukdomar.

Den som använder anabola steroider kommer att uppleva en del fysiska förändringar på kroppen. Det som många användare eftersträvar är kraftigare muskulatur, men det kan också få andra effekter då även ansiktsmuskulaturen förändras. Negativa fysiska förändringar är som nämnt tidigare svår acne, samt håravfall och viktökning.