Atkins bantning

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

Atkins-bantning är en form av bantning där intaget av kolhydrater, snabba såväl som långsamma begränsas. Atkins-bantningen har sitt namn efter Dr Robert Atkins, en doktor som på 1960-talet använde sig av Atkins-bantningens principer mot sin egna övervikt. Konceptet prövades med framgång på mer än 10 000 personer och Dr Atkins kom bland annat att skriva böcker i ämnet.

Atkins-bantningen bygger på teorier som motstrider de vedertagna. Framförallt så menade dess skapare att det är kolhydrater i till exempel socker och mjöl som är den stora orsaken till övervikt, och inte mättade fettsyror som anses av många, däremot transfetter.

Matpyramiden finns det ingen plats för vid Atkins-bantning, främst på grund av att kolhydrater utgör en viktig parameter i den. Atkins-bantningen syftar istället till att begränsa kolhydratintaget så att ämnesomsättningen i kroppen ska förbränna fett och inte glukos.

Atkins-bantning sker i olika faser, en inledande fas, viktminskningsfas, föreberedande underhållsfas samt långsiktig underhållsfas.

Den inledande fasen vid Atkins-bantning är den mest begränsande och restriktiva. Kolhydratintaget begränsas, och en viss mängd av de kolhydrater som får intas måste komma från grönsaker. Övrig tillåtna livsmedel är all sorts kött, fisk, skaldjur, fågel och ägg samt ost. Måttliga mängder koffein är tillåtet så länge som det inte resulterar i abstinens och/eller lågt blodsocker. Den största viktökningen vid Atkins-bantning sker ofta just i den inledande fasen, speciellt om dieten kombineras med daglig träning.

Viktminskningsfasen vid Atkins-bantning är en fas som innehåller ett ökat kolhydratintag men bibehållen viktnedgång. Under denna fas ökar kolhydratintaget med två gram per vecka. Denna fas håller på tills den vikten sjunkit ned till 4.5 kg från målvikten. Under Atkins-bantningens förberedande underhållsfas ökar kolhydratintaget ytterligare, och målet är att hitta det maximala antalet kolhydrater som kan intas varje dag utan att vikten ökar.
I Atkins-bantningens långsiktiga underhållsfas är målet att bibehålla vanorna från de tidigare faserna och framförallt att förhindra det som annars är så vanligt i slutet av en bantningskur – att bantaren faller tillbaka i gamla kostvanor efter regimens slut.
Atkins-bantning blev populärt kring 2003 och vid ett skede försökte nästan var tionde nordamerikan gå ner i vikt med Atkins-bantning. Detta ledde bland annat till kraftigt minskad försäljning av kolhydratrika livsmedel, vilket fick till följd att många företag lanserade ytterligare så kallade light-versioner av sina produkter.

Atkins-bantningen är inte bara lovordad. Det är en relativt dyr diet om man håller sig till Atkins Nutritional Approach (som är produkter speciellt framtagna för Atkins-bantning). I medicinska kretsar har det diskuterats kring dieter som strävar efter lågt kolhydratsintag. Bland annat finns det en oro över att livsmedel med höga proteinhalter men låga kolhydrathalter ökar risken för hjärtsjukdomar. Samtidigt har undersökningar påvisat motsatsen, att protein och fett från växtriket minskar risken. Andra menar att viktnedgång vid Atkinsbantning beror på vätskeförlust mer än något annat, och att den viktigaste faktorn för viktnedgång är ett energiintag som understiger energiförbrukningen. Vidare finns det studier som påvisar att Atkins-bantare oftare lider av diarréer, generell svaghet, klåda och kramp.