Banta

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

För att banta framgångsrikt är det ett bra tips att försöka använda dieter som är kortsiktiga. Dessa tenderar nämligen att sluta med att bantaren snabbt återfår sin tidigare vikt efter att han eller hon bantat färdigt. Detta beror på att många snabba sätt att banta ofta innebär att kroppen tappar vätska, vilket kroppen snabbt tar igen när dieten är avslutad. En bra bantning ska rubba vätskebalansen så lite som möjligt. Vidare är det viktigt att den som bantar inte förlorar vikt på grund minskad muskelmassa utan på grund av minskad fetmassa. Att gå ner upp till ett kilo per vecka är inte omöjligt alls med en bantning som innehåller bra kost och lämplig mängd motion.

Kort sagt är viktuppgång produkten av ett energiintag som överstiger den förbrukade energin, och för att banta framgångsrikt är det viktigt att försöka förvissa sig om att mängden energi som intas inte överstiger energin som förbrukas. Det finns dataprogram som erbjuder hjälp med detta för den som bantar, bland annat Kostkoll och Hälsovakten.
För den som ska banta är det viktigt med en diet som bidrar till en stabil och jämn viktutveckling, istället för stora skillnader över kort tid. Det är också viktigt att dieten ifråga är en tillräckligt god smaklig upplevelse så att den som bantar inte får ett ”återfall” till gamla och onyttiga vanor, en diet får inte vara en pina. En lyckad diet vid bantning ger också den bantande en längre mättnadskänsla vilket bidrar till att den som bantar lättare slutar äta små onyttigheter mellan de traditionella måltiderna. Den längre mättnadskänslan medför även en jämnare blodsockernivå och därmed ett jämnare humör.

För den som vill banta framgångsrikt finns det några saker att tänka på för att lyckas. För att åstadkomma minskad vikt är det viktigt för den som ska banta att mängden energi som han eller hon får i sig via föda inte överstiger mängden energi som han eller hon förbrukar under dagen. Allt som en människa gör under dygnet ”kostar” i form av energi, till och med att sova, eller bara sitta still, kostar energi. På så sätt är det relativt tacksamt att banta, eftersom vi alltid förbrukar energi.

Å andra sidan har vi lika lätt för att tillföra oss energi som vi har för att förbränna det. En godisbit höjer energiintaget avsevärt och medför ett behov av ökat arbete för att förbruka så pass mycket energi så att godisbiten blir ”jämkad”. Därför är det viktigt för den som bantar att försöka engagera sig i någon motionsform, vilket alltså höjer förbrukningen.