Bantningsmedel

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

Idag finns det en stor marknad för de företag som vill sälja bantningsmedel som sägs bidra till bantande personers viktnedgång. Dessa bantningsmedel finns i pulver-, tablett- och vätskeform och är vanligtvis klassade som naturläkemedel. Det har visat sig att vissa av dessa bantningsmedel har en effekt som ökar förbränningen hos den bantande, vilket kan bidra till den minskade vikten. Viktminskning kan dock inte uppstå om inte den dagliga energiförbrukningen överstiger den intagna energin via mat varje dag. Därför kan man generellt säga att bantningsmedel generellt är ett alternativ till motionerande, och de allra flesta brukar anse att motionerande är att föredra, då det är ett naturligt sätt att öka förbränningen på.

Vissa bantningsmedel innehåller efedrin som är ett dopingklassat och amfetaminliknande medel. Sådana bantningsmedel leder ofta till ökad aktivitet och dämpar hungerskänslorna, men till dessa bantningsmedels nackdel ska nämnas att efedrin som sagt är dopingklassat och att det sannolikt kommer orsaka sömnproblem.

Reductil är ett exempel på ett bantningsmedel som är ganska nytt på marknaden. Ursprungligen togs medlet fram för att behandla nedstämdhet och depression, men tillverkaren sade sig senare upptäcka att medlet hade egenskaper som även kunde bidra till minskad vikt. Detta skulle enligt tillverkaren bero på påverkan av vissa av hjärnans signalsubstanser.

Xenical är ett bantningsmedel som förhindrar kroppens upptag av fett. Detta bantningsmedel har alltså ingen effekt på aptiten, utan gör det bara svårt för kroppen att ta upp fett från maten. Samtidigt som det kan låta som en bra egenskap är det viktigt att tänka på att kroppen faktiskt behöver fett till olika funktioner. Bland annat så byggs blodkärlens väggar delvis av fett – vilket också förklarar varför för mycket fett i maten kan leda till blodproppar.

Bantningsmedel bemöts ofta tveksamt i medicinska kretsar. Ett bantningsmedel förbjöds 2002 i Danmark. Medlet innehöll koffein och efedrin och ansågs ha starka samband med hjärnblödningar och blodproppar, och medlets effekt på viktminskning ifrågasattes.