GI bantning

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

GI-bantning innebär att den bantande baserar sin diet på framförallt långsamma kolhydrater framför snabba. Långsamma kolhydrater förbränns inte lika snabbt som de snabba, vilket gör att personen som GI-bantar får en mer stabil blodsockernivå med de fördelar som det medför. Bland annat så förbättras humöret men framförallt så minskar behovet av att äta onyttiga småsaker mellan huvudmåltiderna, vilket är en viktig faktor för att uppnå viktminskning.

Vid GI-bantning intages således främst livsmedel som innehåller övervägande mängder långsamma kolhydrater och snabba kolhydrater betraktas som överflödiga, dock ej ”förbjudna” vid GI-bantning. Kolhydraterna som människan får i sig via kost finns främst i växtriket i form av cellulosa, stärkelse, fruktsocker, druvsocker, maltsocker, mjölksocker och druvsocker.

Det är vanligt i ett industrialiserat samhälle att invånarna på grund av tidsbrist äter stora mängder snabba kolhydrater. Detta kan leda till en ojämn ämnesomsättning som i sin tur kan leda till övervikt och sjukdomar såsom diabetes. Varje gång en person äter ett livsmedel rikt på snabba kolhydrater så reagerar blodsockret genom att öka snabbt. Detta aktiverar insulinet i kroppen som frigörs för att ta hand om allt det socker som så plötsligt tillförts blodet, vilket leder till att blodsockernivån sänks nästan lika snabbt igen. Konsekvensen blir en svajande blodsockernivå som kan leda till att en person i tid och otid äter båda små och stora måltider av varierande nyttighet istället för att äta med mer regelbundenhet. Det är denna problematik som undviks när en person GI-bantar då de långsammare kolhydraterna som tas in vid GI-bantning då de alltså förbränns långsammare vilket jämnar ut blodsockernivåerna.

Livsmedel som ofta förekommer i GI-bantning är diverse fullkornsvarianter av livsmedel såsom havregryn, ris och pasta. Andra vanligt förekommande livsmedel vid GI-bantning är frukt och bär samt grönsaker och baljväxter.

Förutom att GI-bantning åstadkommer viktnedgång så medför det även andra fördelar. Tandhälsan blir bättre i och med att sockerintaget blir mer begränsat. De långsammare kolhydraterna bidrar inte bara till en längre mättnadskänsla och bättre energiförsörjning – de påverkar även humöret positivt; många upplever ett försämrat humör när blodsockret sjunker. Kolesterolhalten kommer också att sjunka vid GI-bantning.

Samtidigt så tar GI-bantning främst hänsyn till de nämnda kolhydraterna. GI-bantning innebär inte per automatik en tillräckligt god kosthållning, bara att mängden långsamma kolhydrater är det som prioriteras. I fallet kolesterol är det exempelvis så att kolesterol faktiskt behövs, då det är involverat i uppbyggnaden av blodkärl. Problemen uppstår när det blir för mycket kolesterol och blodkärlen blir ”överbyggda” vilket kan leda till blodproppar. GI-bantning prioriterar inte heller vitamin- och mineralintag. Samtidigt så är GI-bantningens olika måltider generellt hälsosamma och den som GI-bantar kommer sannolikt få i sig bra mängder av olika näringsämnen ändå – men det är ingenting som GI-bantning per automatik garanterar.