Kreatin

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

I våra muskler finns ett ämne som heter kreatin och som är en viktig beståndsdel när människan ska förvandla lagrad energi kroppen till rörelseenergi. Det finns också ett ämne som heter kreatinin, det är överskottet av kreatin som omvandlats och sedan drivs ur kroppen via njurarna.

Kreatin finns i olika sorters kött, men det är också populärt att köpa som kosttillskott – främst bland personer som tränar mycket och ser vinster med att mer kreatin tillförs kroppen och då underlättar musklernas arbete. Det finns inte så mycket forskning om kreatin och dess eventuella bieffekter. Till exempel så vet man inte hur njurfunktionen påverkas, eller vad som händer en person som regelbundet intar extra mängder kreatin genom kosttillskott och sedan avbryter sin kur. För den vill vara säker sägs 3 gram kreatin per dag vara en trygg volym och troligen riskfritt.

Som nämnt tidigare finns det gott om personer som tränar som tillför extra kreatin med kosttillskott, till sitt övriga intag. Kreatinet tros i dessa fall bidra till ökad muskelstyrka och därigenom hypertrofi – det vill säga att musklerna blir större när fibrerna blir grövre. Den formen av kreatin som säljs som kosttillskott är kreatinmonohydrat, vilket är ett vattenlösligt pulver.

I kroppen omvandlas kreatinet till kreatinfosfat vilket har sin effekt främst i musklerna. Vid muskelarbete sker ett utbyte med fosfatjoner och det är i den processen som kreatinfosfat fyller sin funktion.

Tillskottet av kreatin anses alltså öka musklerna kapacitet, främst den explosiva förmågan som är viktig vid idrotter som till exempel tyngdlyftning eller hopp- kast- och sprintgrenar i friidrott.

Eftersom kreatintillskott är en relativt ny och outforskad företeelse så finns det många åsikter om ämnet, som inte direkt bygger på fakta. Vissa anser till exempel att det sker en vätskeansamling i musklerna, vilket får dem att se större ut. Andra anser att fulla kreatindepåer i kroppen gör att prestationen under träningspass kan höjas med till exempel fler repetitioner vid styrketräning. Å andra sidan finns det skeptiska röster som menar att detta bara är en placebo-effekt.

En kreatin-kur består av olika faser – uppladdningsfas och underhållsfas. Under uppladdningsfasen, som varar i ungefär en vecka så tas en viss dos kreatin, varefter underhållsfasen på några veckor tar vid över med något mindre daglig dosering än vid uppladdningsfasen.

Då kreatin ingår i livsmedel och även är något som kroppen själv kan producera, så är det inte dopingklassat. Vidare finns det inga studier som visar på biverkningar än att personer med känsliga njurar kan få problem.