Naturläkemedel

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

Naturläkemedel är produkter som godkänts av läkemedelsverket. Ett godkänt naturläkemedel karaktäriseras av att de verksamma beståndsdelarna kommer från naturen, alltså växter, djur och mineraler. Vid enkla besvär som inte fordrar läkarbesök så kan naturläkemedel användas, och ett godkänt naturläkemedel är avsett för egenvård. Det finns frilistade naturmedel vilka inte är belastade med samma krav på tillverkningskvalitet och säkerhet.

Ett sorts naturläkemedel som är populärt är ginseng. Ginseng är en rotfrukt från Asien som skördas efter mellan tre och fem år. Som naturläkemedel är ginseng marknadsfört som ett medel som främjar pigghet och prestationsförhöjning. I Kina, där naturläkemedlet tros ha använts i flera tusen år, anses ginseng av en del ha en mer andlig effekt utöver den fysiologiska.

Ett annat naturläkemedel som är populärt i Sverige är Kan Jang som sägs lindra besvären vid förkylningssymtom. Bland annat så sägs Kan Jang rent konkret vara ett naturläkemedel som kan halvera risken för att en person ska råka ut för en förkylning eller infektion. Produkten sägs också halvera symtpomen på förkylning efter bara två dagar och ska samtidigt kunna förkorta förkylningstiden med några dagar i genomsnitt. Gravida ska dock undvika detta naturläkemedel.

En produkt som förs som ett naturläkemedel som ska hjälpa användaren med sömnproblem är Valeriana Forte, som innehåller valerianarot. Naturläkemedlet sägs bland annat minska insomningssvårigheter och höja graden av avslappning och stresstålighet. Djurexperiment visar att valeriana har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Den som använder detta naturläkemedel ska dock inte förvänta sig resultat på en gång då det finns ett antal studier som visar att valeriana behöver några veckor för att träda i effekt. I Valeriana Forte finns det även humle, som även det sägs ha en lugnande effekt, bland annat sägs humle ha använts som lugnande medel ute på fältet under första världskriget.

Ett naturläkemedel med liknande effekt som Valeriana Forte är naturläkemedel innehållandes johannesört. Örten ska verka upplyftande för humöret och även lugnande varför det kan användas som insomningshjälp. Detta naturläkemedel sägs kunna hjälpa personer som främst upplever apati, trötthet, lättare depression, nervositet och sömnproblem. Vissa av naturläkemedlen som innehåller johannesört kan ha en försämrande effekt på reaktionsförmågan varför det rekommenderas att den inte intas före bilkörning.

En annan form av naturläkemedel är produkter som riktar sig till personer som är ute efter viktminskning eller på andra sätt vill påverka sin situation genom förändringar i dieten. Ett sådant exempel är olika varianter av fiskleverolja som säljs som naturläkemedel. Fiskleverolja innehåller i regel relativt stora mängder av fettsyran omega 3 som är viktig för kroppen och normalt kan intagas via kosten. Ett exempel på omega 3-rik kost är lax. En positiv effekt av omega 3 är att det påstås minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

För personer med värkande leder till följd av artros finns det ett naturläkemedel som sägs lindra smärtan vid led- och muskelsmärtor. Detta naturläkemedel heter Helaflex och sägs innehålla ett extrakt från djävulsklons rot. Detta är det första naturläkemedlet som godkänts som traditionell behandling vid smärta och stelhet i leder.