Övervikt

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

Övervikt kan definieras som den vikt som överskjuter den förväntade eller normala vikten. Hos vilda djur är det inte så vanligt med övervikt, det är däremot desto vanligare hos människor. Övervikt hos människor kan handla så lite som några kilos övervikt, ända till fetma som är ett sjukdomstillstånd.

För att bli av med övervikt väljer många överviktiga att banta. Det finns olika metoder för bantning, men den generella principen för att lyckas med bantning innebär att den mängden energi som intages via den dagliga kosten måste överträffas av den förbrukade energin varje dag. Detta är den viktigaste faktorn för minskad viktminskning på naturlig väg. Det finns dataprogram på marknaden som hjälper den bantande att beräkna sin intagna energi och ställa den i förhållande till sin förbrukade energi. Det går till så att dagens intagna mat registreras i programmet, samtidigt som man också registrerar dagens aktiviteter. Dataprogrammet räknar då ut hur mycket energi dagens aktiviteter har ”kostat” och hur mycket man har ”betalat” i form av föda. Två exempel på sådana program är Kostkoll och Hälsovakten. Det är värt att nämna att en påse chips innehåller cirka 1000 kcal, samtidigt som en vanlig middag innehåller runt 750 kcal. En dags energiförbrukning motsvarar cirka 2500 kcal – detta innebär alltså att en påse chips på egen hand motsvarar nästan hälften av en hel dags energibehov. Övervikt behöver inte styras strikt av vad vi äter, det finns även genetiska faktorer som har betydelse. Därför kan man säga att en persons övervikt är en produkt av både arv och miljö.

Ett enkelt men grovt verktyg som kan användas för att avgöra om en person är överviktig eller inte är BMI som står för Body Mass Index. BMI räknas ut och är ett förhållande mellan vikt och längd. Denna metod kan dock slå fel eftersom vältränade personer med stor muskelmassa ofta betraktas som överviktiga, enligt BMI.
Svenska Folkhälsoinstitutet har redovisat statistik där 44 % av alla män mellan 18 och 84 år var överviktiga. Motsvarande andel för kvinnor i samma ålder var 28 %. Det kan låta mycket, men i europeiskt perspektiv är svenskarna bland de minst överviktiga i Europa. Övervikt har en gång i tiden ansetts vara en statusfaktor, speciellt i samhällen där föda har varit bristvara, men på 1800-talet upptäcktes vissa förhållanden mellan övervikt och hjärt- och kärlproblem.

Ett stort antal personer med övervikt försöker med olika metoder att minska sin vikt. Det finns metoder i form av dieter, bantningsmedel eller operationer. Det som av rekommenderas av många i första hand är dock fysisk aktivitet och bra matvanor. I Sverige finns exempelvis numera ”motion på recept” där läkare ordinerar motion vid olika hälsotillstånd. Vad som egentligen är bra matvanor är mer omstritt.