Viktnedgång

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

För att uppnå viktnedgång finns det enkelt uttryckt två alternativ: att minska mängden intagen energi via födoämnen eller att förbruka mer energi. Viktnedgången kan även uppnås genom användning av preparat som påverkar kroppens olika system så att energiförbrukningen ökar trots att det saknas ett arbete som motsvarar den önskade förbrukningen. Bland annat så kan en ökning av thyroideahormonnivån markant öka den basala energiförbrukningen. Sådana metoder är dessvärre ofta förknippade med icke önskvärda symtom. För viktnedgång kan även amfetamin användas, men även i det fallet medför preparatet symtom som inte är önskvärda – den personen som vill nå en viss viktnedgång är ju generellt ute efter ett mer hälsosamt leverne, varför bieffekter absolut är en viktig faktor att ta ställning till. Så principiellt finns det ännu ingen riktigt bra metod idag för att på farmakologisk väg uppnå viktnedgången.

Den vanligaste metoden som används av personer som vill uppnå viktnedgång är en ändring av kostvanorna, och då oftast en minskning av det dagliga intaget energi. Därutöver finns det mängde av metoder som säger bidraga till viktnedgång. Ibland säger säg vissa metoder kunna bidra till flera kilos viktnedgång på bara några få dagar. Principiellt är dessa snabba metoder för viktnedgång egentligen bara en fråga om att låta kroppen förlora vätska, vilket är ett snabbt sätt att tappa vikt. Efter en sådan regim så börjar ofta personen som bantar äta normalt igen. Då suger kroppen åt sig det förlorade vattnet och viktnedgången kompenseras.

Långsiktig viktnedgång kan egentligen bara åstadkommas genom att energiförbrukningen överstiger energiintaget. Teoretiskt sätt är det lika lätt att gå upp i vikt som att gå ned, men i praktiken är det lättare att äta något extra istället för att äta mindre, vilket generellt gör viktnedgång svårare att uppnå än viktnedgång.

Ökad träningsmängd underlättar alltså viktnedgången, eftersom det ökar energiförbrukningen. Enkelt sagt kan en joggingtur på 30 minuter motsvara två ostsmörgåsar i energimängd. Men för att viktnedgången ska bli av och bli optimal så gäller det verkligen att den som söker viktnedgång håller koll på att den inte ökar energiintaget alltför mycket.

I många fall med överviktiga som söker viktnedgång så ökar ofta energiintaget i takt med att den ökade förbrukningen, varför det inte uppstår någon viktnedgång. För den som vill ha lite mer kontroll på sitt energiintag så finns det program som räknar ut hur mycket av olika näringsämnen en person fått i sig. Exempel på sådana är ”Kostkoll” och ”Hälsovakten”.

Ökad mängd motion har förutom viktnedgången måna positiva sidoeffekter. Insulinkänsligheten ökar och musklernas förmåga att ta upp glukos ökar och blodets insulinnivåer kan därigenom sänkas.

Lämplig träning i detta sammanhang är träning där personen som söker viktnedgång arbetar på en så kallad submaximal nivå. Det innebär att den som tränar inte jobbar med maximal hjärtfrekvens och inte heller med VO2 max (den maximala syreupptagningsförmågan), till exempel långdistanslöpning eller långa promenader.